Tajemný hrad Kašperk

Hrad Kašperk patří,
 dle mého názoru k nejkrásnějším a nejzajímavějším hradům jižních a jihozápadních Čech.

Především mne na něm fascinuje práce a úsilí, které museli lidé vynaložit na jeho výstavbu.

Jedná se o nejvýše položený hrad v Čechách, nadmořská výška je 886 metrů nad mořem.

Historie

Tento hrad byl založen v roce 1356 císařem Karlem IV..

Založení hradu mělo v tehdejší době 3 významné důvody - ochrana zemských hranic s Bavorskem, ochrana významných nalezišť zlata a do třetice zabezpečení velmi důležité obchodní, tzv. "Zlaté" stezky.

V následujících staletích se na hradě vystřídala řada šlechticů, tzv. zástavních držitelů, kteří se o Kašperk starali a obývali.

Již na přelomu 16. a 17. století hrad chátral, především z finančních důvodů, a jeho pozemky byly rozprodávány.

Vše skončilo roku 1616, kdy byl hrad prodán městu Kašperské hory, v jehož vlastnictví se nachází dodnes.

Hrad Kašperk
Zdroje a více informací o hradu Kašperk naleznete na:

Kašperk [online]. Kašperské hory, 2016 [cit. 2016-04-29]. Dostupné z: http://www.kasperk.cz/

Žádné komentáře:

Okomentovat